MÁY ĐO MÀU CÀ PHÊ RANG AGTRON Model E20-CP III

HÃNG SẢN XUẤT: AGTRON – USA

  • Đo độ phân giải cao của quá trình rang dựa trên hóa học
  • Thiết bị điện tử trạng thái rắn tiên tiến nhất
  • Ba thang đo có thể lựa chọn (Commercial Scale & Gourmet Scale) và người sử dụng có thể tùy chỉnh cấu hình
  • Thao tác vận hành được nhắc nhờ trên màn hình trực quan
  • Tự động hiệu chuẩn trong quá trình vận hành
  • Khả năng lặp lại đặc biệt
  • Cho kết quả đo dạng số giúp dễ dàng kiểm tra quá trình rang