TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY Model LV-FM15

Hãng sản xuất: MDK-VN

  • Sản xuất dựa theo tiêu chuẩn OSHA, NFPA, ISO 9001-2015
  • Sơn màu vàng (màu đỏ, màu xanh hoặc trắng xám)
  • Đảm bảo an tòan tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc trong quá trình lưu trữ dung môi
  • Bảo vệ an tòan tài sản khác trong phòng thí nghiệm trong trường hợp có hỏa hoạn
  • Chống nổ, chống cháy lan thêm