TỦ CHỐNG CHÁY

TỦ CHỐNG CHÁY,  TỦ CHỨA BÌNH KHÍ 

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

  • Khích thước ngoài: 1090Wx460Dx1720Hmm.
  • Khích thước trong: 1000Wx375Dx1570Hmm.
  • Thể tích thực: 662 lít.
  • Thể tích hóa chất chứa được: 170 lít.

Có dây đai bằng xích.

Có bệ đỡ.