MÁY PHÂN TÍCH MÀU THỰC PHẨM MODEL M-SERIES III

HÃNG SẢN XUẤT: AGTRON – USA

  • Máy phân tích màu thực phẩm Agtron được hiệu chuẩn đơn giản
  • chuẩn bị mẫu không quan trọng, điểm số đơn dễ hiểu
  • Cấu trúc mạnh mẽ làm cho M-SERIES trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả phát triển sản phẩm và kiểm soát chất lượng sản xuất.
  • M-SERIES được hiệu chuẩn bằng đĩa phản xạ tham chiếu.
  • Việc đánh giá quy trình được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng mà không cần các thao tác kỹ thuật cao, tương quan toán học hoặc đồ họa, các tiêu chuẩn tham chiếu màu đặc biệt hoặc chuẩn bị mẫu phức tạp.